intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH od  09.09.2018 do 16.09.2018 r.

 

 

Niedziela 09.09.18. - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁAROK B

000 + Irena Malinowska

030 + Janina, Piotr Krężelewscy, Edmund, Walenty Walczak

10 00 + Aniela i Bogdan Konieczyńscy

11 15 + Marianna Sadowska /41 r. śm./, Franciszka, Jan, Władysław Sadowscy, Zbigniew Skalski

12 30 Za  Pa r a f i a n

17 00 + Henryk Gotowicz /13 r. śm./ i jego rodzice

 

 

Poniedziałek 10.09.18.

07 00 + Anna Groncikowska /int. u.p./

18 00 + Wiesława Urbańska /int. córki Małgorzaty z rodz./

18 30 + Zdzisław Kisielewski /int. koleżanek i kolegów z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i

Wodociągowej/


 

Wtorek 11.09.18.

07 00 + Roman Świątecki /int. szwagra Andrzeja Kaczmarka z rodz./

18 00 + Andrzej Stasiak /6 r. śm./ - /int. żony i dzieci/

18 30 + Kazimierz Barwiński /11 r. śm./, Stefania, Hipolit Oczachowscy, Cezary, Tadeusz

 

 

Środa 12.09.18.

07 00 + Domicela Ćwiklińska /int. syna Wiesława z żoną i dziećmi/

18 00 +

18 30 + Marian Koprowski /int. żony z synem Łukaszem/Czwartek 13.09.18.

07 00 + Wiesław Dobrowolski /int. Marzeny, Marka i Patrycji Jasińskich z Plebanki/

14 00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla sióstr i  pań pracujących w przedszkolu, dla dzieci oraz rodziców

18 00 + Zdzisław Wroński, Małgorzata Kosakowska, Daniela Kaluzińska

18 30 + Stefan Mańkowski /int. sąsiadów z bloku z II klatki/

 

 

Piątek 14.09.18.

07 00 + Jadwiga Gotłasz /int. rodziny Kańkowskich/

18 00 + Tomasz Ilkowski /15 r. śm./ -  /int. rodziców/

18 30 + Jan Żminko /2 r. śm./ - /int. żony z rodziną/Sobota 15.09.18.

07 00 + Wiesław Lewandowski /int. u.p./

18 00 + Wacława, Mieczysław, Tomasz i rodzice z obojga stron

18 30 + Stanisław Stanicki /int. rodziny Kowalczyków z Lubelskiego/Niedziela 16.09.18. - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B

07 00 + Barbara, Zygmunt Adamkiewicz, Barbara, Antoni Gołębiewscy

08 30 + Irena Grzybowska i Celina Rewers

10 00 + Wiesław Grzegorek /int. u.p./

11 15 + Anna Lipska /int. rodziny Wesołowskich/

12 30 Za  Pa r a f i a n

O Boże błogosł. i potrzebne dary dla Ks. Proboszcza Leszka Malinowskiego z racji 60 urodzin /int. Róży

Różańcowej/

17 00 + Franciszek Sobczak /21 r. śm./ - /int. rodziny/

 

7 00 + Barbara i Zygmunt Adamkiewicz, Janina i Józef Dzik

8 30 + Edmund Walczak

10 00 +

11 15 + Ryszard Królikowski /7 greg./ - /int. sąsiadów Izydorczyk/

12 30 Z a  P a r a f i a n

Dziękcz. –blagalna w 40-tą rocz. ślubu Danuty i Stefana Marcińczyk /int. dzieci/

17 00 + Władysław Skrucha, Jan, Janina, Helena, Jan, Henryk Chlewiccy  /int. Elżbiety i Tadeusza

Chlewickich/