proboszczowie

Ks. Franciszek Szczygłowski     1918 – 1919 /od 1902 rezydował przy kościele/
Ks. Walenty Wieczorek SDB     1919 – 1921
Ks. Jan Symior SDB     1921 – 1925
Ks. Jan Bujar SDB     1925 – 1928
Ks. Wacław Walecki     1928 – 1939
Ks. Edward Grzymała 1939 – 1940 /opieka duszpasterska/
błogosławiony męczennik II wojny światowej
Ks. Mieczysław Szczęsny SDB 1945 – chwilowo pełnił obowiązki proboszcza
Ks. Jan Węckiewicz     1945 – 1946
Ks. Stanisław Gemel     1946 – 1956
Ks. Piotr Kotarski     1956 – 1958
Ks. Franciszek Cieślak     1958 – 1960
Ks. Zygmunt Lipa     1960 – 1967
Ks. Tadeusz Kania     1967 – 1977
Ks. Marian Mielczarek     1977 – 2004
Ks. Leszek Malinowski     2004 - obecnie

 

logowanie